Pre film sme sa rozhodli použiť pre slovenskú kinematografiu netradičnú formu trikového filmu. Hercov sme nakrúcali na zelenom pozadí a prostredie, rekvizity a celé scény sme vytvárali v počítači. Umožnilo nám to plne využiť potenciálu filmového obrazu a vytvoriť imaginatívny svet, kde každý môže popustiť uzdu vlastnej fantázii.

V tejto kapitole sa podelíme o skúsenosti z nakrúcania a predstavíme vznik jednotlivých záberov filmu od konceptu až po výslednú podobu.


Na začiatku bol storyboard, celý film rozkreslený do jednotlivých záberov. Pre náročné scény neskôr vznikol animatik, rozpohybovaný film s pracovnými postavami a animáciami, aby sme pri nakrúcaní správne rozplánovali pohyb hercov, načasovanie akcie a rozmiestnenie rekvizít a dekorácie.

Veľký pozor sme napríklad museli dávať, aby nám herci neprechádzali cez steny, alebo rovno cez ďalšie postavy. Často sme totiž museli hercov nákrucať zvlášť a scény skladať v postprodukcii. Dokonca niektoré postavy, ktoré vo filmu spolu hovoria, sa pri nakrúcaní spolu nikdy nestretli.

Najnáročnejšia fáza výroby nastala so začiatkom obrazovej postprodukcie. Najskôr bolo potrebné hercov vykľúčovať zo zeleného pozadia, aby sme ich mohli zakomponovať do obrazu. Každá scéna sa skladala z niekoľkých elementov: hereckej akcie, 3D modelov, animovaných prvkov a pozadia.

Vytvárali sme celé virtuálne svety, v ktorých sa opätovne rekonštruoval pohyb kamery, aby odpovedal pohybu hercov v ateliéri. Zelené tyče a krabice sme nahradili za dobové modely rekvizít vytvorených podľa archívnych fotografií.

Pri vytváraní každého detailu sme vychádzali z dobových fotografií, archívov a historických prameňov. Podobne aj časti dialógov mali svoju inšpiráciu v autentických spomienkach.

Vývoj a realizáciu filmu podporili: